REALITNÍ KANCELÁŘ PRAHA 9 - VYSOČANY 
mobilní tel. - 608 70 33 43
recepce   -  283 891 841           
email - marousek@1jmreality.cz                                                     
              

   VEŠKERÁ REALITNÍ ČINNOST NA JEDNOM MÍSTĚ

 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY - INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY - OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ - PRODEJ A PRONÁJEM

 • Prohlášení vlastníka budovy
 • Pobočka AAA byty
 • Nabídka AAA byty
 • Nabídka 1500
 • kancelář
 • partners hypo 2

O nás

Naše společnost

nabízí kompletní servis realitní kanceláře, jako prodej, pronájem, oceňování nemovitostí  včetně veškerých činností při privatizaci bytových a nebytových jednotek bytovými družstvy, vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy rozdělením jednotek, smlouvy o výstavbě a další související úkony. Zpracováváme prohlášení vlastníka budovy o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám pro potřeby vymezení jednotek v budově, a to včetně fyzického zaměření jednotek ve smyslu nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a dále nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím a zpracování povinných příloh pro jeho vklad do katastru nemovitostí. Dále vypracujeme smlouvy o převodu jednotek včetně návrhů na vklad práva do katastru nemovitostí. Veškerou činnost, případně pouze dílčí úkony provádíme po předchozím uzavření smluvního vztahu, po celé České republice.PROČ  MÍT  ZAVKLADOVANÉ  PROHLÁŠENÍ  VLASTNÍKA  BUDOVY ?

Existence prohlášení vlastníka budovy vloženého do katastru nemovitostí umožňuje bytovým družstvům nebo jiným vlastníkům manipulaci s jednotlivými bytovými jednotkami a nebytovými prostory. Existence prohlášení vlastníka budovy sama o sobě nezadává nutnost převádět jednotlivé jednotky, ale umožňuje vlastníkovi budovy použít například nebytový prostor jako zástavu pro čerpání půjček na rekonstrukce domu, aniž by tím byly dotčeny vlastnická práva k ostatním jednotkám v budově. Provedením vkladu prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí, zůstává vlastníkem všech jednotek nadále stávající vlastník (např. bytové družstvo) z čehož vyplývá, že není nutno měnit stávající principy hospodaření v budově atp., vlastník je však v takovémto případě připraven k okamžitým převodům jednotek (např. nájemcům, kteří jsou členy družstva). Převod bytových jednotek z SBD, LBD, privatizovaných družstev případně z s.r.o. (příp. jiných společností založených za účelem koupi domu) svým členům a současně nájemcům, je v současnosti osvobozen od daně z převodu nemovitostí, což nemusí být trvalý stav. Pokud by mělo dojít ke změně zákona, který toto osvobození umožňuje a vlastník má v úmyslu jednotky převádět, je dobré být na toto připraven již zavkladovaným prohlášením vlastníka budovy v katastru nemovitostí.

Reference

Praha 6, Talichova 2038

Praha 6, Talichova 2038
 • 23 jednotek
 • zaměření jednotek
 • prohlášení vlastníka budovy
 • převody jednotek

Praha 8, Molákova 582

Praha 8, Molákova 582
 • 37 jednotek
 • zaměření jednotek
 • prohlášení vlastníka budovy
 • převody jednotek

Naše tipy

 


TOPlist